DRODZY RODZICE !

Zapraszamy do składania wniosków,

na rok szkolny 2019/2020,

do PRZEDSZKOLA POD BUCZYNĄ

w Górze Ropczyckiej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w roku szkolnym 2019/2020, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski, od 25 lutego (od godz. 12.00) do 7 marca 2019 r. (do godz. 20.00)  będzie prowadzona rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Nabór prowadzony będzie w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty, niezbędne do złożenia kompletnego wniosku, zamieszczone są na stronie platformy obsługującej proces rekrutacji, pod adresem: 

https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

lub w placówkach.