DRODZY RODZICE !

Zapraszamy do składania wniosków,

na rok szkolny 2019/2020,

do PRZEDSZKOLA POD BUCZYNĄ

w Górze Ropczyckiej

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w roku szkolnym 2019/2020, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski, od 25 lutego (od godz. 12.00) do 7 marca 2019 r. (do godz. 20.00)  będzie prowadzona rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Nabór prowadzony będzie w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty, niezbędne do złożenia kompletnego wniosku, zamieszczone są na stronie platformy obsługującej proces rekrutacji, pod adresem: 

https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

lub w placówkach.

Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole  ponownie zaprasza do składania ofert na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci  w ramach  projektu pn.: „Przedszkole pod Buczyną”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5