Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole  ponownie zaprasza do składania ofert na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci  w ramach  projektu pn.: „Przedszkole pod Buczyną”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5