Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole zaprasza do składania ofert na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci  w ramach  projektu pn.: „Przedszkole pod Buczyną”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2 

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4 

Załącznik Nr 5