Park  „Buczyna”

Park „Buczyna” jest to obszar o dużych walorach krajobrazowych, z rzadkimi grupami starodrzewia,głębokimi jarami, roślinnością grądową oraz śródleśnymi polanami łąkowymi.

Rozległy park podworski z pięknymi okazami drzew i zabytkową kaplicą, położony w pobliżu kompleksu trzech stawów oraz prowadząca do nich aleja dojazdowa z figurami świętych  biskupów — Wojciecha i Stanisława sprzyjają spacerom, odpoczynkowi nad wodą oraz innym formom aktywnego wypoczynku.

„Buczyna” obejmuje głęboki wąwóz, kiedyś będący częścią założenia parkowego, rozciągający się na wschód od pozostałości dworu. Park, o kształcie prostokąta, założył na przełomie XVIII i XIX wieku ówczesny właściciel majątku Gabriel Jaworski, zapewne na reliktach starszego układu przestrzennego.

Obecnie, na miejscu osiemnastowiecznego ogrodu wznosi się blokowe osiedle mieszkaniowe, wraz z budynkami gospodarczymi, wzniesione w drugiej połowie XX wieku. Całkowicie zniknęły ogrody, rozplanowane na rzucie regularnego koła, po prawej stronie głównej drogi dojazdowej.

W centralnej części, pod wielkim platanem, stoi dziś blok mieszkalny, podobnie przy oficynie i wieży.