KALENDARIUM

Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej

 

 

XVI w.

początki szkolnictwa w Górze Ropczyckiej (być może wcześniej – 1355 r., gdy powstała samoistna parafia).

1596

pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Górze Ropczyckiej, pochodząca z „Protokołu wizytacyjnego”.

1596 - pierwsza połowa XVIII w.

w Górze Ropczyckiej istnieje szkoła parafialna [znane nazwiska niektórych jej rektorów: Jan z Rudziecka 1596 r., Jan Strzemień 1602 r., Jan Rafałowicz (1686-1707)].

 

1785 – 1789

Ks. Franciszek Krasnowojski, proboszcz Góry Ropczyckiej usiłuje bezskutecznie założyć w Górze Ropczyckiej szkołę „normalną” - tj. szkołę ludową w pojęciu Komisji Edukacyjnej.

 

26 czerwca 1793

„Protokół wizytacyjny Kurii Przemyskiej” stwierdza wyraźnie, że szkoły w Górze Ropczyckiej nie ma.

 

1 września 1901

oddanie do użytku jednoklasowej Szkoły Ludowej w Górze Ropczyckiej. Były w niej: jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Koszty budowy szkoły poniosła wieś drogą konkurencji, rozłożonej na mieszkańców, bez pomocy funduszu krajowego. Hrabia Zdzisław Tarnowski podarował szkole na ogród działkę ze swojego gruntu, o pow. ok. 2 morgów. Pierwszym nauczycielem i długoletnim kierownikiem: Roman Romański. Na naukę w roku szkolnym 1901/1902 zapisało się 101 uczniów. Czynności duszpasterskie wykonywał tymczasowy administrator ks. Jan Sowicki.

 

Koniec lat dwudziestych XX w.

przemianowanie szkoły na 2-klasową.

 

1931/1932

szkoła znów staje się 1-klasową z powodu niewystarczającej frekwencji dzieci.

 

1 marca 1932

odchodzi na emeryturę Roman Romański. Odtąd, przez następne 13 lat, jedynym wychowawcą młodzieży i jednocześnie kierownikiem szkoły jest pani Maria Szerszeń.

 

Grudzień 1944

szkoła 2-klasowa.

1945/1946

reorganizacja szkoły - utworzenie 4 oddziałów; reszta dzieci starszych uczęszcza do szkoły zbiorczej w Sędziszowie Młp.

 

1947

odbudowa i remont budynku szkolnego ze zniszczeń wojennych.

 

1952

elektryfikacja budynku szkolnego.

 

1954

odchodzi pani Maria Szerszeń i kierownikiem szkoły zostaje przez rok Józef Kudroń, a po jego śmierci żona, Aniela Kudroń (1955-1975).

1955

szkoła staje się pełną, 7-klasową szkołą podstawową.

 

18 października 1958

oddanie do użytku nowego, piętrowego, obecnego budynku szkoły.

 

21 sierpnia 1965

odsłonięcie przy szkole Pomnika ku czci poległych w Walce z Okupantem.

 

1966 - 1974

szkoła ośmioklasowa.

1974 - 1982

szkoła pięcioklasowa, a reszta uczniów uczęszcza do szkoły zbiorczej w Sędziszowie Młp. SP w Górze Ropczyckiej stała się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej.

 

1975

dyrektorem zostaje pani Mieczysława Kolbusz (1975-1986).

 

1982 - 1999

szkoła ośmioklasowa.

 

1986

dyrektorem zostaje pani Irena Hosa (1986-1997).

 

24 lutego 1993

zebranie mieszkańców wsi w sprawie rozbudowy szkoły oraz budowy   sali gimnastycznej. Środowisko zaakceptowało ten projekt. Zawiązał się   Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły.

 

1997

dyrektorem zostaje pan Mariusz Kazior.

 

1997

wybudowano własną kotłownię gazową.

 

Kwiecień 1998

opracowano dokumentację techniczną  rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej, która jednak, wskutek wprowadzenia reformy oświaty w 1999 r., straciła na swej aktualności.

 

1998

teren wokół szkoły został ogrodzony i uporządkowany.

 

Od 1999

szkoła sześcioklasowa. Absolwenci SP w Górze Ropczyckiej uczą się dalej w Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

 

2000

budowa boiska asfaltowego do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego, o wymiarach 12 x 24 m, asfaltowej drogi dojazdowej do szkoły o pow. 97,5 m 2, modernizacja boiska szkolnego w Buczynie do gry w piłkę nożną i ręczną.

 

2000

Wieczór Poezji Józefy Róg.

 

Marzec 2001

Wieczór Poezji Polskiej.

 

21 października 2001

uroczystość z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej.

 

2001 – 2002

wymiana 20 okien, odnowiono wszystkie sale lekcyjne.

 

Od 1 września 2002

Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.

 

30 maja 2003

Szkolny Festiwal Nauki.

 

18 września 2003

uroczyste otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej.

 

2003

szkoła uzyskuje tytuł „Szkoły z Klasą”.

 

2004

remont łazienek w budynku szkoły.

 

13 maja 2006

szkoła zostaje członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół Parkowych.

 

Sierpień 2006

 

wyposażenie biblioteki szkolnej w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - 4 stanowiska uczniowskie, drukarka – skaner - xero.

 

21 września 2006

oddanie do użytku odnowionej części parku Buczyna.

 

Czerwiec 2007

wyposażenie szkoły w nową pracownię komputerowo - internetową. Szkoła jest wyposażona w 15 komputerów i 3 drukarki, posiada dostęp do Internetu, a od ośmiu lat dzieci uczą się języka angielskiego.

 

2008

wymiana pokrycia dachowego i nowa elewacja budynku szkoły, zagospodarowanie podwórka szkolnego od strony ulicy.

 

26 listopada 2008

Święto Szkoły w Górze Ropczyckiej, z okazji 50-lecia oddania do użytku obecnego budynku szkoły.

 

19 kwietnia 2010

spotkanie z siostrą Małgorzatą Parys – misjonarką w Boliwii.

 

20 kwietnia 2010

uroczystość gminna posadzenia w Parku Buczyna Dębów Pamięci, poświęconych 4. Polakom, zamordowanym w Katyniu i Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

 

10 maja 2010 

szkoła zostaje wicemistrzem Podkarpacia w mini piłce siatkowej dziewcząt.

 

13 - 15 maja 2010

niezapomniane chwile w Gołuchowie i w Wielkopolsce. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej, należącej do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Parkowych, na zaproszenie redaktora Andrzeja Zalewskiego, wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wolicy Piaskowej, na 3-dniowej wycieczce w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie i w Wielkopolsce.

 

8 czerwca 2010

siatkarki SP Góra Ropczycka reprezentują Podkarpacie w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Elblągu.

 

19 - 29 sierpnia 2010

siatkarki SKS Góra Ropczycka na I Ogólnopolskim Festiwalu Siatkówki w Węgrowie.

 

2010/2011

Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej bierze udział w programie eTwinning—Europejskiej Współpracy Szkół.

 

14 stycznia 2011

Jasełka na góralską nutę i wspólne kolędowanie.

 

28 lutego 2011

SP Góra Ropczycka zwycięzcą V Gminnego Konkursu Historycznego "Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej".

 

8 marca 2011

w odwiedzinach u górzańskiej poetki pani Józefy Róg.

 

25 maja 2011

siatkarki SP Góra Ropczycka obroniły tytuł wicemistrzyń Podkarpacia.

 

30 maja – 3 czerwca 2011

Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej organizuje zagraniczną wycieczkę edukacyjno – turystyczną dla młodzieży szkolnej, do Ostrawy – Proskovic (Republika Czeska).

 

11 czerwca 2011

brązowy medal siatkarek z kl. IV w podkarpackim finale Kinder +Sport.

 

16 czerwca 2011

VI Dzień Rodziny – impreza środowiskowa.

 

17 czerwca 2011

„Trzymaj formę” - wycieczka integracyjna w Pieniny dla uczniów Szkół Podstawowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej.

 

2010/2011

SP Góra Ropczycka najlepsza ze szkół podstawowych w powiecie ropczycko – sędziszowskim w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej na Podkarpaciu.

 

27 października 2011

Uroczyste obchody 110-lecia Szkoły Podstawowej w Górze  Rop-czyckiej. Uhonorowanie 60 osób szkolnymi orderami – Medalami Wdzięczności, przyznanymi za zaangażowanie na rzecz szkoły i wszelkie działania dla jej dobra. Otrzymały je osoby, które szczególnie pomagały szkole i przyczyniły się do jej świetności.

 

27 – 30 października 2011

z 4-dniową wizytą, w SP w Górze Ropczyckiej, dyrektor Zespołu Szkół w Ostrawie - Proskowicach Ewa Palickova, z małżonkiem Ladislawem; m.in. wzięli udział w uroczystości z okazji 110-lecia Szkoły w Górze Ropczyckiej. 

 

13 stycznia 2012

Misterium Bożonarodzeniowe pt. „Młody Anioł”i wspólne  kolędowa-nie.

 

28 stycznia 2012

Drugie miejsce siatkarek SKS Góra Ropczyckaw I turnieju Kinder+ Sport – edycja 2012, w Leżajsku.

 

luty 2012

e-Twinning - Europejskie Partnerstwo Szkół w SP w Górze Ropczyckiej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej przystąpiła do tego programu w roku szkolnym 2010/2011, realizując projekt „Photo album” z kilkoma szkołami z Europy, a owocem tej współpracy był wyjazd naszych uczniów do zaprzyjaźnionej szkoły w Republice Czeskiej. Od września 2011 roku nasza szkoła nadal współpracuje ze szkołą czeską z Ostrawy - Proskowic, realizując nowy projekt pt. „4 seasons in the protected area”(„4 pory roku w naszym parku”). Uczniowie obserwują zmiany, zachodzące w przyrodzie podczas każdej pory roku i wymieniają się informacjami i zdjęciami oraz tworzą prezentacje multimedialne. Ponadto, w roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas V i VI przystąpili do nowego projektu : „Search Europe and research” („Poznawanie Europy”), polegającego na wymianie informacji na temat miejsc, z których pochodzą uczniowie ze szkół partnerskich. Naszymi partnerami w tym projekcie są: Hungarian-English Bilingual Elementary School, Węgry; Základní škola – Czechy; Sair Mehmet Emin Yurdakul - Primary School, Turcja.

 

3 marca 2012

Siatkarki SKS Góra Ropczycka ponownie drugiew II Podkarpackim Turnieju Eliminacyjnym Kinder + Sport, w Mielcu.

 

22 marca 2012

spektakl pt. „Kopciuszek” w wykonaniu koła artystycznego.

 

13 kwietnia 2012

aplikowanie o grant w międzynarodowym, wielostronnym projekcie partnerskim COMENIUS, który polega na współpracy szkół z różnych krajów UE. Wiąże się z wymianą doświadczeń, uczeniem się od siebie nawzajem oraz wyjazdami zagranicznymi uczniów. Nasz projekt nosi nazwę “Spare time experience - European children´s leisure activities” („Europejskie dzieci i ich pomysły na spędzenie wolnego czasu”). Naszymi partnerami siedem szkół z : Niemiec, Turcji, Hiszpanii, Francji, Szkocji, Włoch i Rumunii.

 

25 kwietnia 2012

Wycieczka edukacyjna do Krakowa. 12. uczniów z naszej szkoły, wraz z uczniami z SP w Będziemyślu, Boreczku i Wolicy Piaskowej, wzięli udział w wycieczce do Krakowa pt. „Śladami tańców i sztuki krakowskiej”, zorganizowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projektu pt.”Indywidualizacja nauczania-optymalny rozwój ucznia”. 

 

28 kwietnia 2012

Siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej wywalczyły II m w Finale Podkarpackim Kinder+Sport w Leżajsku i zapewniły sobie udział w barażach do zawodów ogólnopolskich.

 

15 maja 2012

e-Twinning – zaproszenie do Turcji! w dniach 19 - 27 czerwca 2012 planowany jest wyjazd do Istambułu, z dwoma noclegami w zaprzyjaźnionej szkole Hungarian-English Bilingual Elementary School, w Budapeszcie.

 

25 maja 2012

Wycieczka edukacyjna na zaporę i elektrownię wodną w Solinie.

 

11 – 15 czerwca 2012

Wizyta w naszej szkole nauczycieli i uczniów z ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice w Czechach, w ramach realizacji programu eTwinning.

 

13 czerwca 2012

Międzynarodowa „Czerwcówka w Buczynie” - Gminne Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych, z udziałem gości z Czech.

 

14 czerwca 2012

spotkanie z ks. bp. Edwardem Białogłowskim, wizytującym Parafię Góra Ropczycka.

 

2011/2012

w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III, realizowane w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Systemu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W naszej szkole było to 30 zajęć matematyczno – przyrodniczych dla uzdolnionych dzieci, 30 zajęć tanecznych i 30 zajęć szachowych.

 

Czerwiec 2012

e-Twinning – zaproszenie do Stambułu!w dniach 30 września – 6 października 2012 r.

 

14 września 2012

w święto Podwyższenia Krzyża Św., w Górze Ropczyckiej miała miejsce historyczna uroczystość, związana z wymianą zniszczonego przez czas Krzyża, na nowy, mocny i okazały. Krzyż ten od 28 kwietnia 1935 roku znajduje się przed szkołą. Nowy ufundowali, wykonali i zamontowali byli uczniowie.

 

23 września 2012

I Święto Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej; gwiazda wieczoru: Zespół HUDACY.

 

24 stycznia 2013

Akademia Rozwoju w Górze Ropczyckiej zainaugurowała rok szkoleniowy 2013. Wykład inauguracyjny : „Co się dzieje z tą polszczyzną”, o współczesnym języku polskim, wygłosił Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, językoznawca, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Po zakończeniu wykładu Sołtys Góry Ropczyckiej Stanisław Bochenek, w imieniu Społeczności Zespołu Szkół, wręczył wykładowcy Medal Wdzięczności, przyznany przez dyrektora Kaziora, a przeznaczony dla szczególnych przyjaciół szkoły. W drugiej części programu dyrektor Kazior podziękował wieloletniemu przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Zygmuntowi Jaworkowi za ofiarną i sumienną pracę na rzecz Społeczności Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej. Kwiaty wręczyła obecna przewodnicząca Iwona Magdoń, a drugą w historii szkoły honorową statuetkę Kaganka Oświaty i upominek książkowy zaproszony gość prof. Kazimierz Ożóg.

 

Luty 2013

nasza szkoła ponownie aplikowała o grant w międzynarodowym, wielostronnym projekcie partnerskim COMENIUS, zatytułowanym “LET'S GO TO GREEN SCHOOLS” ( Wybierzmy się do ekologicznych szkół), który polega na współpracy szkół z różnych krajów Unii Europejskiej. Wiąże się z wymianą doświadczeń, uczeniem się od siebie nawzajem oraz wyjazdami zagranicznymi uczniów. Uczestnikami projektu są szkoły ze Szkocji, Francji, Turcji i Hiszpanii.

 

19 - 24 lutego 2013

na zaproszenie pani Yasemin Eldem, w zaprzyjaźnionej szkole Sair Mehmet Emin Yurdakul w Stambule przebywała delegacja 5. nauczycieli z naszej szkoły.

 

16 kwietnia 2013

w Akademii Rozwoju w Górze Ropczyckiej spotkanie z historią niemieckiego poligonu rakietowego w Bliźnie. Wykład pt. : ,,Tajemnice Blizny” wygłosili Panowie : Jacek i Marek Flis.

 

2013

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przyznało dyrektorowi Mariuszowi Kaziorowi "Certyfikat kluczowych kompetencji podkarpackiego nauczyciela" w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej, a Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej "Certyfikat kluczowych kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej".

 

10 czerwca 2013

wycieczka przedszkolaków z Góry Ropczyckiej do Krakowa. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy dzieci na temat egzotycznych zwierząt i poznanie zabytków Krakowa.

 

12 - 17 czerwca 2013

Wizyta w naszej szkole nauczycieli i uczniówze szkoły Sair Mehmet Emin Yurdakul – Istambuł w Turcji,w ramach realizacji programu eTwinning.

 

13 czerwca 2013

II Międzynarodowa „Czerwcówka w Buczynie” - Gminne Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych, z udziałem gości z Turcji.

 

15 sierpnia 2013

II Święto Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej; gwiazda wieczoru: Zespół BIESIADA.

 

2013/2104

Konkurs Literatura i Dzieci „Najbliżsi” - Norbert Kosiński  laureatem wojewódzkim w kategorii prac plastycznych w r. szk. 2013/2014.

 

1 maja 2014

przed budynkiem naszej szkoły stanął maszt flagowy. Zatrzepotała też biało – czerwona, w przededniu Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To wyraz szacunku dla symbolu Polski i dumy narodowej. Za pomysł i wykonanie Społeczność Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej składa serdeczne podziękowania byłym uczniom, Panom : Stanisławowi Wozowiczowi i Józefowi Baranowi.

 

6 - 9 maja 2014

Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej organizuje II zagraniczną wycieczkę edukacyjno – turystyczną dla młodzieży szkolnej, do Ostrawy – Proskovic (Republika Czeska). W programie 4-dniowego wyjazdu przewidziano : spotkanie uczniów, nauczycieli i dyrektorów ZS Góra Ropczycka i ZS Ostrawa-Proskovice, współrealizatorów europejskiego projektu edukacyjnego eTwinning pt. „OLYMPIC GAMES”, wymianę pomysłów, poglądów na temat dalszej współpracy, wspólną zabawę i naukę, doskonalenie umiejętności planowania, decydowania, odpowiedzialnego wykonywania zadań, nauki i zabawy zespołowej. W programie przewidziano również poznanie czeskiej szkoły, kultury Czech, spotkanie z lokalnymi władzami, spacer po centrum Proskovic, doskonalenie języka angielskiego i wiele atrakcji turystycznych, a wśród nich, zwiedzanie Ostrawy i okolic miasta.

 

17 czerwca 2014

III „Czerwcówka w Buczynie”, pod hasłem: „Kolorowy świat kwiatów”. 

 

15 sierpnia 2014

Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej; gwiazda wieczoru: Zespół DWIE KORONY, w programie: przeboje Czerwonych Gitar i Krzysztofa Klenczona.

 

Wakacje 2014

Nakładem środków gminnych – blisko 60 tys. złotych – wyremontowano pomieszczenia po byłym mieszkaniu służbowym, z przeznaczeniem na: jadalnię, pomieszczenie cateringowe, pokój nauczycielski, łazienkę, pokój socjalny oraz korytarz. Lokum, w którym znajduje się jadalnia, ma podwójne zastosowanie, gdyż oprócz spożywania posiłków, odbywają się w nim opiekuńcze zajęcia świetlicowe.

27 - 30 października 2014

II wizyta studyjna uczniów i nauczycieli z ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice z Republiki Czeskiej, realizowana w ramach projektu eTwinning.

 

2014

Współpracy międzynarodowej służy podjęcie starań przez dyrektora Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej Mariusza Kaziora i nauczycieli o uzyskanie: w ramach projektu EduKom Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim, realizowanego przez PCEN w Rzeszowie (II rok działalności Akademii Rozwoju) – kurs doskonalący język angielski poziom I 200 godzin – CERTYFIKATU TOEIC. Zajęcia prowadzono na terenie Szkoły w Górze Ropczyckiej.

 

24 stycznia 2015

Siatkarki z SP Góra Ropczycka mistrzyniami Gminy.

 

19 marca –

1 kwietnia 2015

W szkole i w przedszkolu przeprowadzono ewaluację zewnętrzną problemową, dotyczącą koncepcji pracy szkoły oraz zarządzania. Jej wyniki wskazują na wysoki stopień spełniania wymagań, stawianych przez państwo. Szkoła i przedszkole realizują koncepcję pracy, ukierunkowaną na rozwój uczniów – Poziom B; Zarządzanie szkołą i przedszkolem służy ich rozwojowi – Poziom B.

 

30 kwietnia 2015

uroczystość, poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi II, z okazji I rocznicy kanonizacji.

 

29 - 31 maja 2015

29 maja 2015 roku, zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa w Ostravie-Proskovicach obchodziła 110-lecie swego istnienia. Również i nasza szkoła została zaproszona do wspólnego świętowania. Delegacja ZS w Górze Ropczyckiej, w osobach: dyrektora Mariusza Kaziora, nauczycielek: Doroty Batory i Olgi Różańskiej, w dniach 29 - 31 maja 2015r., przebywała w Czechach na zaproszenie Pani Dyrektor Ewy Palickovej. W imieniu Społeczności Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej, dyrektor Mariusz Kazior, w kilkuminutowym wystąpieniu w języku czeskim, serdecznie pogratulował Gospodarzom dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych. Przekazał podziękowania wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat, z pasją i oddaniem pomagali swoim wychowankom w zdobywaniu wiedzy oraz kształtowaniu charakterów. Delegacja polskiej szkoły złożyła serdeczne gratulacje i podarunek. Natomiast Pani Dyrektor Ewie Palickovej, za współpracę ze Szkołą w Górze Ropczyckiej i zaangażowanie w realizację wspólnych projektów edukacyjnych w latach 2010 – 2015, dyrektor Mariusz Kazior wręczył honorową nagrodę Szkoły w Górze Ropczyckiej - statuetkę Kaganka Oświaty.

 

16 czerwca 2015

X Święto Rodziny.

 

18 czerwca 2015

IV „Czerwcówka w Buczynie”, pod hasłem: „Wychowanie poprzez sport”. 

 

26 czerwca 2015

uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Szczególne podziękowania, Dyplom Wzorowych Rodziców i album pt. „Skarby świata” Pan Dyrektor wręczył Państwu Jadwidze i Stanisławowi Wozowiczom, którzy wychowali ośmioro dzieci, naszych absolwentów, ale zawsze znaleźli czas, aby pomagać szkole w wielu przedsięwzięciach. Na tych Rodziców można było zawsze liczyć, nigdy nie odmówili swojej pomocy podczas organizowania uroczystości, imprez kulturalnych, gdy trzeba było podwieźć dzieci na konkurs itp. Żal ściska serce, że już ostatnie dziecko Państwa Wozowiczów opuszcza mury naszej szkoły i nie będzie już tak częstych okazji, aby się spotkać i popracować nad jakimś ważnym projektem. Pan Stanisław Wozowicz podziękował wszystkim nauczycielom za nauczanie i wychowanie ich dzieci i obiecał, że w dalszym ciągu będzie można na nich liczyć, tym bardziej, że wkrótce do szkoły przyjdą ich wnuki. Państwo Wozowiczowie przekazali, otrzymany album, do szkolnej biblioteki, aby służył wszystkim uczniom i czytelnikom.

 

15 sierpnia 2015

IVŚwięto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej;gwiazda wieczoru: Zespół TOP ONE, w programie również: koncert Eleny Rutkowskiej – gwiazdy muzyki romskiej i zespołu CYGAŃSKIE CZARY.

 

22 stycznia 2016

„Kazał Anioł do Betlejem” – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej i Tradycyjne Podkarpackie Kolędowanie z Zespołem Muzyki Dawnej i Tradycyjnej VOX ANGELI.

8 - 12 lutego 2016

Aplikowanie, wraz z UKS Korona Góra Ropczycka, do Ministerstwa Sportu i Turystyki – zajęcia nauki pływania dla dzieci z klas I-III, w ramach projektu Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”.

23 – 29 lutego 2016

Wniosek: „Utrwalenie pamięci śp. Ks. Wojciecha i renowacja pomnika” w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; organizacja pośrednicząca: UKS Korona Góra Ropczycka.

5 kwietnia 2016

Wyniki sprawdzianu w klasie szóstej, przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2016 r.: pisało 12 uczniów SP w GR; cz. I – wynik ogółem 72 % - 7 stanin; z języka polskiego 73,3 %, w gminie – 72,2, w powiecie – 70,5, w województwie – 71,5; z matematyki 69,6 %; w gminie – 58,2, w powiecie – 52,8, w województwie – 55,3;  cz. II język angielski – wynik ogółem 75,3 %, 6 stanin; w gminie – 73,3, w powiecie – 68,3, w województwie – 70,8.

 

13 – 29 kwietnia 2016

Diagnoza Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej, obejmująca obszary: organizacyjny i dydaktyczny pracy szkoły. Jej wynikiem: udział w projekcie, koordynowanym przez PCEN w Rzeszowie w ramach Działania 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kluczowych kompetencji.

 

5 maja 2016

uroczystość z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

20 maja 2016

uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Gminnym Konkursie Wiedzy ekologiczno – przyrodniczej dla klas III „Czas na Zdrowie”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Krzywej. Norbert Kosiński z naszej szkoły uzyskał I miejsce, a Zuzanna Wielopolska – drugie.

 

8 – 9 czerwca 2016

2-dniowa wycieczka integracyjna dla młodzieży szkolnej: ze szkół podstawowych w Górze Ropczyckiej i w Zagorzycach Dolnych, do Wrocławia. W programie 2-dniowego wyjazdu przewidziano m.in. : Ostrów Tumski, Rynek Główny, Stare Miasto, ZOO i Afrykarium, Ogród Japoński, Panoramę Racławicką, Kolejkowo – Cudowny Świat w Miniaturze, Wrocławskie Krasnale.

14 czerwca 2016

XI Dzień Rodziny w Górze Ropczyckiej.

 

16 czerwca 2016

V „Czerwcówka w Buczynie”, pod hasłem: Zwiedzamy Europę – państwa i ich stolice”. 

Wakacje 2016

wykonano remont pomieszczeń kancelarii i sekretariatu szkoły. Zamontowano barierki po obu stronach schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły.

15 sierpnia 2016

V Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej;gwiazda wieczoru: Zespół MASTERS, w programie również: spotkanie z Afryką na żywo – koncert, warsztaty i zabawy z Zespołem CLARET GOSPEL z Wybrzeża Kości Słoniowej.

 

Styczeń 2017

Kolejną inwestycją oświatową, realizowaną przez Gminę Sędziszów Małopolski jest budowa nowego przedszkola w Górze Ropczyckiej, które powstaje na terenie, przejętym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Koszt całej inwestycji po przetargu, łącznie z wyposażeniem, to kwota blisko 3 700 000 zł. Na ten cel gmina również otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości blisko 800 tys. zł. Składane będą kolejne wnioski na dofinansowanie na to przedszkole w naborze, ogłaszanym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Nowa placówka będzie miała cztery oddziały i zastąpi obecną - dwuoddziałową. Obejmie opieką 100 dzieci.

 

13 stycznia 2017

Spektakl Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej i koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Wokalno – Instrumentalnego AUGEN z Tarnowa pod dyrekcją Romualda Gębali.

 

Ferie zimowe 2017

Świetlica szkolna w Górze Ropczyckiej, w czasie ferii zimowych, wzbogaciła się w przepiękne, bajkowe obrazy. Stało się to dzięki pomysłowi, zaangażowaniu i twórczej, kilkudniowej pracy Pana Pawła Wołosa – znanego wszystkim w Górze Ropczyckiej artysty malarza, jak również byłego ucznia i rodzica ucznia naszej szkoły.

 

2017

W 2017 r., w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Gmina Sędziszów Młp. otrzymała dofinansowanie na cyfryzację szkół w kwocie ponad 1 100 000 zł, przy wartości projektu ok. 1 600 000 zł. Cyfryzacja ma na celu usprawnienie pracy szkół. Dzięki niemu, od roku szkolnego 2017/2018 i w naszej szkole powstaną elektroniczne arkusze organizacyjne, będą wprowadzone również: e-dziennik, e-usprawiedliwienie, e-stypendium, e-dowozy, e-stołówka, e-nabór, e-świetlica. Dzięki nim wszystkie elementy, związane z funkcjonowaniem szkół, będzie można załatwić nie wychodząc w domu.  Usprawni to funkcjonowanie szkół i z pewnością będzie pożyteczne dla rodziców.

 

9 lutego 2017

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej.

 

24 lutego 2017

II miejsce reprezentacji SP w Górze Ropczyckiej w XI Gminnym Konkursie Historycznym.

28 lutego 2017

Wniosek Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej, złożony za pośrednictwem Gminy Sędziszów Młp., o udzielenie wsparcia finansowego  na zakup książek do biblioteki szkolnej,  w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3, dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, został oceniony pozytywnie. Otrzymane wsparcie wynosi 2480 zł + wkład własny.

2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej przystąpiła do Międzynarodowego Kreatywnego Programu „Destination Imagination”. Uczestnicząc w Programie DI, nasza szkoła wyróżnia się innowacyjnym, międzynarodowym projektem, który poszerza wachlarz ciekawych zajęć pozalekcyjnych, rozwijając zdolności i talenty uczniów. Ci zaś potrafią pracować metodą projektu i nawiązują współpracę międzynarodową, natomiast nauczyciele poznają nowatorskie metody pracy.

 

16 – 19 marca 2017

Uczniowie Szkoły w Górze Ropczyckiej w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination w Hali Stulecia we Wrocławiu, z udziałem 275 drużyn ze szkół z całej Polski i 6. krajów świata: Chin, USA, Turcji, Węgier, Arabii Saudyjskiej i Albanii.