Uczniowie Szkoły w Górze Ropczyckiej

w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności

Destination Imagination we Wrocławiu

W dniach 16 – 19 marca 2017 r. drużyna uczniów „Sprytna Siódemka” ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej wzięła udział w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu, połączonej z International Invitational 2017, w której rywalizowały 253 drużyny z całej Polski i 22 zespoły zagraniczne: z Chin, Turcji, Arabii Saudyjskiej, USA, Albanii i Węgier.

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej przystąpiła do Międzynarodowego Kreatywnego Programu „Destination Imagination”. W październiku 2016 r. nauczycielki: Ewa Jędrzejczyk i Olga Różańska wzięły udział w specjalistycznym szkoleniu: „Od wyobraźni do innowacji – twórcze metody pracy w międzynarodowym programie kreatywności Destination Imagination”, by uzyskać tytuł Trenera Międzynarodowego Programu Edukacyjnego. Celem programu DI jest umożliwienie jego uczestnikom nauki poprzez doświadczanie procesu twórczego – „od wyobraźni do innowacji” oraz zespołowe rozwiązywanie problemów.

Przygotowując się do Olimpiady, w trakcie roku szkolnego drużyna pracowała nad Wyzwaniem Artystycznym, które sama wybrała z 6 różnych wyzwań. Ich zadaniem było opowiedzieć historię o tym, jak zniknięcie jednego koloru zmienia świat. Uczniowie sami napisali scenariusz przedstawienia, wykonali stroje i dekoracje. Poprzez liczne próby udoskonalali grę aktorską. We Wrocławiu zaprezentowali ostateczną wersję swojej pracy. Podczas Olimpiady uczestniczyli także w Wyzwaniu na Już, czyli zadaniu, którego nie znali i musieli mu sprostać w krótkim czasie. Zaprezentowali się bardzo dobrze, zdobyli nowe doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. We wrocławskiej Hali Stulecia wzięli również udział w Wyzwaniu Bliźniaczym, warsztatach oraz innych imprezach, zaproponowanych przez organizatorów i Szkołę.

Udział w Olimpiadzie dostarczył uczniom wielu niesamowitych wrażeń i wyzwań. Do każdego z nich przystępowali z zapałem i energią. W kilkumiesięcznej podróży, rozwijającej kreatywność, wspierały ich inspirujące i motywujące Trenerki: Ewa Jędrzejczyk i Olga Różańska oraz Rodzice. Za pomoc w wyjeździe na Olimpiadę serdecznie dziękują m.in. Burmistrzowi Sędziszowa Młp. Panu Bogusławowi Kmieciowi.

                               ZOBACZ ZDJĘCIA