REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Chleb zbożem pachnący”

1. Organizatorzy

§  Organizatorem Konkursu „Chleb zbożem pachnący” jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej.

§  Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody i sposób ich uzyskania.

§  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu. Dane osób, uczestniczących w Konkursie, będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów przeprowadzenia Konkursu.

§  Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej: www.goraropczycka-zs.itl.pl

2. Cele konkursu

§  uwrażliwienie uczniów na sztukę, wskazanie chleba jako inspiracji twórczej artystów malarzy,

§  inspirowanie do pracy twórczej,

§  wyrabianie nawyku szacunku wobec chleba,

§  rozwijanie własnej wyobraźni i kreatywności,

§  promowanie twórczości dziecięcej,

§  inspirowanie uczniów i rodziców  do wspólnych przedsięwzięć i działań plastycznych,

§  wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

3. Adresaci Konkursu

Konkurs ma charakter otwartyi adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej i mieszkańców społeczności lokalnej.

Uczestnicy biorą udział w konkursie w 3 kategoriach:

§  grupa I – kl. 0-III

§  grupa II – kl. IV-VI

§  grupa III – mieszkańcy Góry Ropczyckiej, powyżej 12 lat.

Każdy z uczestników może przygotować dowolną ilość prac. Każda praca na odwrocie powinna posiadać następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy pracy, wiek.

4. Temat Konkursu brzmi: „Chleb zbożem pachnący”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na wskazany temat, wykonanej dowolną techniką płaską (np. rysunek kredką, ołówkiem, tuszem, węglem). Format pracy dowolny.

5. Ocena prac

Jury Konkursu plastycznego zostanie powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej.

Kryteriami oceny prac konkursowych będą:

§  trafność doboru tematu pracy,

§  oryginalność, pomysłowość,

§  estetyka wykonania pracy,

§  walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

6. Terminy i tryb nadsyłania prac

§  Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 czerwca 2017 roku.

§  Prace należy składać w sekretariacie Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej,

 Góra Ropczycka 2.

7. Ogłoszenie wyników

Komisja konkursowa ogłasza, w terminie do 23 czerwca 2017 roku, listę laureatów konkursu oraz osób wyróżnionych w konkursie. Lista zostanie zamieszczona na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły: www.goraropczycka.zs-itl.pl

8. Nagrody

§  Laureaci konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione, otrzymają nagrody.

§  Nagrody będą przyznawane oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej.

§  Wręczenie nagród odbędzie się 15 sierpnia 2017 roku podczas uroczystości

VI Święta Chleba w Górze Ropczyckiej.

9. Postanowienia końcowe

§  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, biorących udział w Konkursie.

§  Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na stronie internetowej ZS w Górze Ropczyckiej.

§  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac oraz kosztów przesyłki.

§  Prace, niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie, nie będą oceniane.

§  Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

§  Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy.

10. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt: Olga Różańska, tel. kom. 601 946 400
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!!!!