OGŁOSZENIE ! 

Szanowni Państwo, 

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego nie jest listą dzieci przyjętych.

 

Lista dzieci przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości 22 lutego 2018 r.

 

Wymogiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie oświadczenia woli, w tylko jednym przedszkolu, w dniach 15 - 16 lutego 2018 r.

 

Wzór oświadczenia jest dostępny w placówce i na stronie internetowej.

 

 

POTWIERDZENIE WOLI