DRODZY RODZICE !

 

Informujemy, że w poniedziałek 25 marca 2019r. (o godz. 12.00) Rodzice, po zalogowaniu się na stronie https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole lub bezpośrednio, w placówce pierwszego wyboru, będą mogli uzyskać informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

Kwalifikacja nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola, a jedynie informuje o spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i przejściu wniosku do kolejnego etapu rekrutacji.

Zarządzeniem Nr 9/2019 BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r. kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie, w dniach od 25 marca 2019 r. (od godz. 13.00 ) do 29 marca 2019r. (do godziny 15.00) przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych PISEMNEGO  Potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Uwaga !!! 


Niezłożenie ww. oświadczenia  w pięciu wyznaczonych dniach skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola, w którym kandydat został zakwalifikowany.
Druk oświadczenia będzie do pobrania na stronie 
https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole 
lub w przedszkolu.

Informacja o przyjęciu dziecka do przedszkola będzie dostępna od 3 kwietnia 2019 r.,  od godz. 12.00.