Strona tytułowa-kalendarium

KALENDARIUM

Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej

XVI w. – początki szkolnictwa w Górze Ropczyckiej (być może wcześniej – 1355 r., gdy powstała samoistna parafia).

1596 r. – pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Górze Ropczyckiej, pochodząca
z „Protokołu wizytacyjnego”.

1596 pierwsza połowa XVIII w. – w Górze Ropczyckiej istnieje szkoła parafialna [ znane nazwiska niektórych jej rektorów: Jan z Rudziecka 1596 r., Jan Strzemień 1602 r., Jan Rafałowicz (1686-1707)].

1785 – 1789 - Ks. Franciszek Krasnowojski, proboszcz  Góry Ropczyckiej usiłuje bezskutecznie założyć w Górze Ropczyckiej  szkołę „ normalną” - tj. szkołę ludową
w pojęciu Komisji Edukacyjnej.

26. 06. 1793 r. - „Protokół wizytacyjny Kurii Przemyskiej” stwierdza wyraźnie, że szkoły 
w Górze Ropczyckiej nie ma.

1. 09. 1901 r. oddanie do użytku jednoklasowej Szkoły Ludowej w Górze Ropczyckiej. Były w niej: jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Koszty budowy szkoły poniosła wieś drogą konkurencji, rozłożonej na mieszkańców, bez pomocy funduszu krajowego. Hrabia Zdzisław Tarnowski podarował szkole na ogród działkę ze swojego gruntu, o pow. ok. 2 morgów. Pierwszym nauczycielem i długoletnim kierownikiem: Roman Romański.  Na naukę w roku szkolnym 1901 / 1902  zapisało się 101 uczniów. Czynności duszpasterskie wykonywał tymczasowy administrator ks. Jan Sowicki.

Koniec lat dwudziestych XX w. – przemianowanie szkoły na 2-klasową.

1931/1932 – szkoła znów staje się 1-klasową z powodu niewystarczającej frekwencji dzieci.

1 marca 1932 r. - odchodzi na emeryturę Roman Romański. Odtąd, przez następne 13 lat, jedynym wychowawcą  młodzieży i jednocześnie kierownikiem szkoły jest pani Maria Szerszeń.

Grudzień 1944 r. – szkoła 2-klasowa.

1945/1946 - reorganizacja szkoły  - utworzenie 4 oddziałów ; reszta dzieci starszych uczęszcza do szkoły zbiorczej w Sędziszowie Młp.

1947 r. – odbudowa i remont budynku szkolnego ze zniszczeń wojennych.

1952 r. – elektryfikacja budynku szkolnego.

1954r. – odchodzi pani Maria Szerszeń i kierownikiem szkoły zostaje przez rok Józef Kudroń, a po jego śmierci żona, Aniela Kudroń (1955-1975).

1955 r. - szkoła staje się pełną, 7-klasową szkoła podstawową.

18 października 1958 roku – oddanie do użytku nowego, piętrowego, obecnego budynku szkoły.

21 sierpnia 1965 r. – odsłonięcie przy szkole pomnika ku czci poległych w Walce z Okupantem.

1966-1974 – szkoła ośmioklasowa.

1974-1982 – szkoła pięcioklasowa, a reszta uczniow uczęszcza do szkoły  zbiorczej w Sędziszowie Młp. SP w Górze Ropczyckiej stała się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej.

1975 r. – dyrektorem zostaje pani Mieczysława Kolbusz (1975-1986).

1982-1999 – szkoła ośmioklasowa.

1986 r. – dyrektorem zostaje pani Irena Hosa (1986-1997).

24 lutego 1993 r. - zebranie mieszkańców wsi w sprawie rozbudowy szkoły  oraz budowy   sali gimnastycznej. Środowisko zaakceptowało ten projekt. Zawiązał się   Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły .

1997 r. – dyrektorem zostaje pan Mariusz Kazior.

1997 r. - wybudowano własną kotłownię gazową.

Kwiecień 1998 r. - opracowano dokumentację techniczną   rozbudowy szkoły i  budowy sali gimnastycznej, która jednak, wskutek wprowadzenia reformy oświaty w 1999 r., straciła na  swej  aktualności.

1998 r. - teren wokół szkoły został  ogrodzony i uporządkowany.

Od 1999 – szkoła sześcioklasowa.  Absolwenci  SP w Górze Ropczyckiej uczą się dalej w Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

2000r. – budowa boiska asfaltowego do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego, o wymiarach 12 x 24 m, asfaltowej drogi dojazdowej do szkoły o pow. 97,5 m 2 , modernizacja boiska szkolnego w Buczynie do gry w piłkę nożną i ręczną.

2000 r. - Wieczór Poezji Józefy Róg.

Marzec 2001 – Wieczór Poezji Polskiej.

21 października 2001 r. – uroczystość z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej.

2001 – 2002 – wymiana 20 okien, odnowiono wszystkie sale lekcyjne.

Od 1 września 2002 r. - Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.

30 maja 2003 r. - Szkolny Festiwal Nauki.

18 września 2003 r. – uroczyste otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej.

2003 r. – szkoła uzyskuje tytuł „Szkoły z Klasą”.

2004 r. - remont łazienek w budynku szkoły.

13 maja 2006 r. – szkoła zostaje członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół Parkowych.

21 września 2006 r. – oddanie do użytku odnowionej części parku Buczyna.

Sierpień 2006 r. – wyposażenie biblioteki szkolnej w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Czerwiec 2007 r. – wyposażenie szkoły w nową pracownię komputerową. Szkoła jest wyposażona w 15 komputerów  i 3 drukarki, posiada dostęp do Internetu, a od ośmiu lat dzieci uczą się języka angielskiego.

2008 r. - wymiana pokrycia dachowego i nowa elewacja budynku szkoły, zagospodarowanie podwórka szkolnego od strony ulicy.

26 listopada 2008 r. – Święto Szkoły w Górze Ropczyckiej, z okazji 50-lecia oddania do użytku obecnego budynku szkoły.

19 kwietnia 2010 r. - spotkanie z siostrą Małgorzatą – misjonarką w Boliwii.

20 kwietnia 2010 r. – uroczystość gminna posadzenia w Parku Buczyna Dębów Pamięci, poświęconych 4. Polakom, zamordowanym w Katyniu i Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

10 maja 2010 – szkoła zostaje wicemistrzem Podkarpacia w mini piłce siatkowej dziewcząt.

13-15 maja 2010 r. - niezapomniane chwile w Gołuchowie i w Wielkopolsce. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej, należącej do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Parkowych, na zaproszenie redaktora Andrzeja Zalewskiego, wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wolicy Piaskowej, na 3-dniowej wycieczce w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie i w Wielkopolsce.

8 czerwca 2010 r.—siatkarki SP Góra Ropczycka reprezentują  Podkarpacie w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Elblągu.

19-29 sierpnia 2010 r.—siatkarki SKS Góra Ropczycka na I Ogólnopolskim Festiwalu Siatkówki w Węgrowie.

2010/2011 —Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej bierze udział w programie eTwinning—Europejskiej Współpracy Szkół.

14 stycznia 2011 r.  - Jasełka na góralską nutę i wspólne kolędowanie.

28 lutego 2011r. - SP Góra Ropczycka zwycięzcą V Gminnego Konkursu Historycznego"Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej".

8 marca 2011r. - w odwiedzinach u górzańskiej poetki pani Józefy Róg.

25 maja 2011 r. - siatkarki SP Góra Ropczycka obroniły tytuł wicemistrzyń Podkarpacia.

30 maja – 3 czerwca 2011 r. - Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej organizuje zagraniczną wycieczkę edukacyjno – turystyczną dla młodzieży szkolnej, do Ostrawy – Proskovic (Republika Czeska).

11 czerwca 2011 r. - brązowy medal siatkarek z kl. IV w podkarpackim finale Kinder +Sport.

16 czerwca 2011 r. - VI Dzień Rodziny – impreza środowiskowa.

17 czerwca 2011 r. - „Trzymaj formę” - wycieczka integracyjna w Pieniny dla uczniów Szkół Podstawowych w Będziemyślu, Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej.

2010/2011 - SP Góra Ropczycka najlepsza ze szkół podstawowych w powiecie ropczycko – sędziszowskim w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej na Podkarpaciu.